Gugma'g Paglaum

Narcisa Fernandez, fma

Ayaw'g wad-a ang paglaum, bisan tuod sa mga kadag-um;
Kay luyo sa mga panganod, nagasidlak ang adlaw.
Huptan ta ang kalig-on, ang kalig-on sa pagtuo.
O gugmang way kahadlokan, O gugmang hilabihan.

Koro:
Kon atong palandongon, ang mga nangaaging panahon
Kaguol man kon kalipay, ang tanan ay lumalabay;
Pagkanindot nga mabuhi, nga adunay ginamithi
Kinabuhing hinalad, gugmang way paglubad.

Ayaw wad-a ang kadasig, bisan tuod sa mga kasakit
Kon aduna may kangitngit, may bitoon ang langit.
Huptan ta ang kalig-on, ang kalig-on sa pagtuo.
O gugmang way kahadlokan, O gugmang hilabihan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive