Umari Ka, O Espiritu Santo


Umari Ka, O Espiritu Santo, pun-a sa kalayo sa Imong gugma.
Ang mga kasingkasing sa Imong mga alagad,
Ipadala ang Imong Espiritu, ug magmugna sila
Ug bag-ohon Mo ang dagway sa yuta.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive