Lungsod nga Balaan

Narcisa Fernandez, fma

Lungsod nga balaan, ania ta karon
Sa pangdayeg sa Ginoo ang atong kaluwasan.

Lungsod nga palaran, ania ta karon
Sa pag-awit sa himaya, sa gugma ug paglaum.

Lungsod nga palaran, ania ta karon
Pagsaulog sa kahamili, sa atong kinabuhi.

Lungsod nga bulahan, ania ta karon
Naghiusa sa atong gugma sa kalipay'g hudyaka.

Lungsod nga halangdon, lig-onon ta karon
Ang pagtoo sa 'tong Ginoo ang atong Manunubos.

Koro:
Parianon'g lungsod, Harianong lungsod
Awit pasalamat, tibuok nasud!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive