Kanino, O Dios

Fr. Rudy Villanueva

Kanimo, O Dios, nagahulat ako na mosulod Ka sa kasing kasing ko.
Wala na gayud ako'y gipaabut nga lain pang sama sa kaayo Mo.
Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko. Ang gugma Mong kabus ihatag ko karon,
Ayaw itugot nga ako mahilayo.
Ako nga hugot nagato-o nga anaa Ikaw sa altar.
Sa adlaw gabii Ikaw nagahulat nga dunggon ang Imong pagtawag.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive