Paminawon Nato Karon

Koro:
Paminawon nato karon, ang tawag sa panahon:
Ug ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta.

Panahon na sa pagbag-o, panahon na sa buhing pagtuo.
Panahon na sa pakighusay, pakig-uli, pagpasaylo.

Ang nag-antus sa kawad-on, nagpaabut sa atong pag-unong.
Angayan tang paninguhaon, kauswagan nga tawhanon.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive