Dios namo sa Kaluoy

Dios namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan
Magbubuhat, Manunubos ug Ginoo sa nga tanan.

Koro:
Hesus, maluoy Ka kanamo, pasayloon Mo kami.
Ang sala gidumtan namo, dili na mag-usab kami.

Namatay si Jesu-Kristo, didto sa kalbaryo,
Ang sala sa mga tawo nagapaantus kang Jesus,
Ug didto sa kalbaryo gilansang Siya sa krus.

Gihampak, ang Manunubos sa mga tawo nga dautan
Aron kita pasyloon sa ato nga mga sala.

Koro:
Hesus, maluoy Ka kanamo, pasayloon Mo kami.
Ang sala gidumtan namo, dili na mag-usab kami.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive