Kini maong akong lawas

Rudy Villanueva

Koro:
Kini maong Akong Lawas nga 'kong gihatag sa inyong kaluwasan.
Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan.
Kini ang Akong Dugo, giula sa inyong kapasayloan.
Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan.

Niining langitnong kalan-on gidawat sa kabus.
Ang saad nga wa'y kapakyasan sa namatay sa krus.

Niining langitnong kalan-on kita makadawat,
Kalinaw nga iyang kabilin kabaskug sa kalag.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive