Pagdaygon Ka, Dios

Pagdaygon Ka, Dios Amahang langitnon, ning gasa namong mga masaylapon,
Ang pan ug bino nga abut sa yuta, ginama sa kamot sa tawo.

Dawata kining among mga halad, sa mga sala namo igabayad.
Ang lawas, dugo ni Hesus among Dios, kinabuhing gihalad sa Krus.

Ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit kaguol kabud-lay.
Tan-awa, O Dios, ug ayaw pasagdi, himoa ang maimo kami.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive