Ang mga Pulong Mo

Narcisa Fernandez, fma

Ang mga pulong Mo, O Ginoo, maglig-on unta sa among pagtuo,
Ug agaka kami sa pagtuman sa Imong mahal nga kasuguan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive