Awit sa Himaya

Narcisa Fernandez, fma

Awiton nato karon, ang mga awit sa himaya:
Mamakpak kita ug maninggit kita, sa kalipay'ng hilabihan.
Kay ang Ginoo natultol kanato, sa hustong dalan adlaw'ng tanan.

Koro:
Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan.
Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan.

Lig-onon nato karon ang paghigugma ug pagsalig:
Kay ang matinud-anon tang Amahan, ang nagpangga natong tanan.
Ug magpuyo ta sa buhing pagtuo, atong awitan ang Ginoo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive