Ginoong Dios

Rudy Villanueva

Ginoong Dios kaloy-a na ang Imong lungsod
Tungod sa Imong gugma nga walay sukod.

Ang mga utang ug ang among kalapasan
Itaw'n papasa ug ayaw hinumdomi.

Sa ngalan ni Hesus ang Manluluwas
Gisangpit Ka karon nga among Amahan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive