Unsay Igasa

Rudy Villanueva

Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo?
Koro:
Giluwas mo ako gikan sa sala,
Ug kanunay imong gipakita
Sa kaayo nga wa'y sukod.
Unsaon ko karon pagbalus kanimo niining tanan?

Koda:
Sa kaayo nga way sukod.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive