Daygon ta ang Ginoo

Narcisa Fernandez, fma

Daygon ta ang Ginoo uban sa mga bag-ong awit;
Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit.
Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento;
Ang kalipay ta isayaw, O bulahang adlaw.

Koro:
Tugtuga na ang gitara. Ipalanog na ang trompeta.
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara. Ipalanag ang mga trompeta.
Salamat Ginoo sa Imong kaayo.

Daygon ta ang Ginoo, Siya tuburan sa kaayo;
Sa pasaylo'g paghigugma, wa nay sama Kaniya.
Daygon ta ang Ginoo, uban sa katawa'g hudyaka;
O Hari sa mga hari sa langit ug yuta.

Daygon ta ang Ginoo, tungud sa Iyang kagahuman;
Ang Iyang mga binuhat, ang tanang katingalahan.
Daygon ta ang Ginoon, tungud ni Maria nga Birhen,
O babaye sa kahingpit, O rayna sa langit.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive