Diosnong Magtutudlo

Rudy Villanueva

Diosnong magtutudlo, ania kami karon,
Binuksan ang kasing-kasing sa Imong Pulong.
Dinhi niining tigum, Imo kaming gitawag:
Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag,
Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive