Tun-i Kami Ginoo


Tun-i kami Ginoo sa pagsunod Kanimo.
Sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan.

Tun-i kami Ginoo sa pagsunod sa lakang Mo,
Mga tunob sa hawan, timaan sa kagawasan.

Tun-i Ginoo sa pagpugong ug pagpasaylo,
Sa pagpadayag sa matuob ko angay ug among katungod.

Koda:
Tun-i kami, tun-i kami, Ginoo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive