Kyrie (Cebuano)

Narcisa Fernandez, fma

Kaloy-i kami Ginoo, kay nakasala kami Kanimo.
Ipakita ang Imong kaluoy, ug luwasa kami, Ginoo.
Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami, Krist, kaloy-i, kaloy-i kami.
Ipakita ang Imong kaluoy, ug luwasa kami, Ginoo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive