Huni sa Kinabuhi

Narcisa, Fernandez, fma

Ang huni sa kinabuhi nagkadaiya, daw simponiya sa musika
Usahay maluyahon, usahay madasigon, Karon masulubu-on unya malipayon.
Mao kini ang kamatuoran, ang kamatuoran sa atong kinabuhi.
Mao kini ang huni, huni sa kinabuhi, huni usab sa gugma,
Gugmang hamili.

Bilihon ikaw nga huni sa katilingban. Unsay nagahin mo sa uban?
Kadalit ba'g kalipay, sa dughan maghuhupay,
ug ang paghigugma nga buhi sa kanunay.
Mao kini ang akong salima, nga akong gihatad sa bug-os kong gugma.
Ikaw usa ka huni, huni sa katilingban,
Adunay kaakuhan ning kalibutan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive