Kini ang Adlaw

Arnel Aquino, SJ

Koro:
Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita, ug magmaya!

Pasalamati ninyo ang Ginoo, kalooy N'ya nagalungtad sa kahangturan.
Pasultiha ang balay ni Israel, kalooy N'ya way utlanan.

Ang Iyang toong kamot sa Ginoo, Iyang gibakyaw uban sa gahum.
Dili ako mamatay kundi, mabuhi, Isangyaw ko, Iyang ngalan!

Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod,
Nahimong bato sa kanto;
Sa Ginoo nahimo kining tanan, kahibulungan sa mata!

Koda:
Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita, ug magmaya!

1 comment:

  1. What are the chords of this responsorial psalm?

    ReplyDelete

Previous Posts

Posts in our Archive