Aleluya (Kami ay Gawin Mong daan)

Manoling Francisco, SJ

Aleluya, A-le-lu-ya! Kami ay gawin Mong daan,
Ng Iyong pagibig, kapayapaan at katarungan, Aleluya! 2x

No comments:

Post a Comment