Si Kristo ay Gunitain

Fruto Ramirez, SJ

Si Kristo ay gunitain: Sarili ay inihain,
Bilang pagkai't inumin pinagsasaluhan natin,
Hanggang sa Siya'y dumating hanggang sa Siya'y dumating.

No comments:

Post a Comment